minh trong nguyen 16
Mã số thành viên: 200511
Tham gia từ: 30/07/2015
Điện thoại: 0932946637
Địa chỉ: vung liem - Vĩnh Long
Người nhà quê
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Xe thể thao SJC PROJECT, Nhật,giá 5tr500 bao ship
5.500.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 23:40 17/04/19  ○ Cập nhật lúc 22:46 23/04/19
Xe thể thao nữ RITEWAY, Nhật,giá bán 3tr500 bao ship.
3.500.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 20:09 17/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:46 23/04/19
Xe thể thao BLACK EAGLE, Nhật,xe đẹp,giá 4tr bao ship.
4.000.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 22:50 17/04/19  ○ Cập nhật lúc 22:45 23/04/19
Xe thể thao SCHWINN,xe đẹp, Nhật. giá 4tr bao ship.
4.000.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 22:31 17/04/19  ○ Cập nhật lúc 22:44 23/04/19
Xe thể thao LOUIS GARNEAU, Nhật, giá 4tr5 bao ship toàn quốc.
4.500.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 00:22 22/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:44 23/04/19
Xe thể thao CHEVAUX, Nhật. giá 4tr bao ship toàn quốc.
4.000.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 00:29 22/03/19  ○ Cập nhật lúc 22:44 23/04/19
Xe thể thao xưa Bridgestone Radac. 5tr800 bao ship.
5.800.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 00:11 09/03/19  ○ Cập nhật lúc 00:10 17/04/19
 1 Bình Luận
Xe thể thao GIANT xưa. Xe đẹp. Giá 4tr2 bao ship toàn quốc.
4.200.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 07:34 03/12/18  ○ Cập nhật lúc 00:30 16/04/19
Xe thể thao MIYATA xưa. Hàng bãi Nhật. Giá 5tr bao ship.
5.000.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 22:18 28/11/18  ○ Cập nhật lúc 00:30 16/04/19
Xe thể thao xưa ALPS, Nhật. Giá 6tr500 bao ship.
6.500.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 21:28 15/03/19  ○ Cập nhật lúc 23:31 22/03/19
Xe thể thao PANASONIC xưa. Hàng bãi Nhật. Giá 6tr500 bao ship toàn quốc.
6.500.000 ₫


Phố Xe 2 Bánh  ○ Đăng lúc 08:34 30/11/18  ○ Cập nhật lúc 00:01 20/02/19