Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Chơixeco
Điểm uy tín: 6
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 6
 Đánh giá tốt: 6
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã giao lưu, buôn bán rất uy tín, chuẩn hàng... rất vui đc giao lưu với bác hà buss  (23 )
19:25 24/09/2018
2 Tặng bác 1 sao sưutam  (0 )
23:34 21/12/2017
3 đã giao lưu Phương  (0 )
23:32 21/12/2017
4 Tặng bác Ngọc  (5 )
23:25 19/12/2017
5 Đã giao lưu   (0 )
23:22 19/12/2017
6 Đã giao lưu Quang_Sơn  (102 )
22:25 16/12/2017
Trang:    Trước  1   Sau