Cảm biến tiến và lùi cho xe ô tô mới 100% chưa dùng giá 600k.