Mitsubishi- pajero V6-3500/ sx 2004 
Xe đăng ký chính chủ
Đt:0989183333 cường