Mời các bác có nhu cầu giao lưu can nhôm Liên Xô 10 lít, 20 lít và can sắt 20 lít hàng ngoại theo xe.

 Can nhôm 10 lít: 350k - 400k
 Can nhôm 20 lít: 450k - 600k 
 Can sắt 20 lít     : 400k - 800k

Giá đã bao gồm phí ship.


Can nhôm 10 lít rất đẹp: 400k

Can sắt 20 lít mới chưa dùng: 800k


Can nhôm 20 lít dùng lướt còn rất mới, ko móp méo: 450k

Can nhôm 20 lít mới tinh chưa dùng: 600k

 Cảm ơn các bác ghé xem, ủng hộ!