Mời các bác giao lưu can nhôm Liên Xô 20 lít mới tinh chưa dùng.

 Các bác thông cảm xem ảnh bị quay ngang

  Giá: 550k/cái (Bao ship)
Can "gù" bên phải dính 1 ít sơn bên ngoài, em chưa vệ sinh.
Cảm ơn các bác ghé xem, ủng hộ!