nón SPECIALIZED 
size 10   nặng 300g . phía sau có tăng đơ ra vào