rọng nước AVENIP nhôm sơn màu trắng
phụ tùng  nhập MỸ 
bình nước chỉ minh hoạ ko bán 
giá 400k