Chup mâm xe hơi xưa trước 1975. Ms 7

500.000 ₫
Thông tin mô tả

M số 7

500k cho cái chụp mâm xe hơi xưa trước 1975

Về gắn vào xe nào củng đẹp 

gal_136624_64d88cbc0371a.jpggal_136624_64d88cbdca016.jpggal_136624_64d88cc00a4f8.jpggal_136624_64d88cc2366db.jpggal_136624_64d88cc4500de.jpggal_136624_64d88cc679cbf.jpggal_136624_64d88cc897d57.jpggal_136624_64d88ccac6f8c.jpggal_136624_64d88ccd163ec.jpg

 

LÊ SƠN ĐÔNG
NH TMCP Ngoai Thương Việt Nam
Vietcombank
số tài khoản;0371000418823
Góp ý
Đăng bởi: Lê Xuân Nghĩa
Địa chỉ: , HCM
Ngày đăng tin: 14:57 13/08/2023
Ngày cập nhật: 05:04 03/12/2023
Báo cáo