pedasl  có rọ nhựa 
phụ tùng nhập MỸ  , của taiwan xuất MỸ 
giá 1 triệu