mã 3  
giò 2 dĩa FSA gossamer  50/34T 
giò dài 170c  , 110mm BCD