bán cập bánh shimano 105 . 32 căm . cối 8,9,10 . giá 5 triẹu