dư dùng . bộ gruop shimano 1055 .
có 7  món  , rả từ trong xe ra , phụ tùng nhập MỸ đảm bảo chất lượng 
giò dĩa , ngàm , cùi , sang dĩa , tay thắng , líp  , sêng