tay thắng hiệu TEKTRO màu đen  đăng 12/12 
phụ tùng  nhập MỸ rất chất lượng , ko lỗi