1 bánh trước  campagnalo  made in FRANCE 
36 căm  ty shimano sài vỏ ruột rời