cặp vỏ xe SCHWALBE  25 -622
hàng nhập MỸ còn đẹp ko lỗi
 có kèm theo ruột