sang dĩa CHORUS 10 speed  có vòng đăng 5/12
phụ tùng nhập MỸ chính hãng