tay thắng DIA COMPE nhôm  
cao su còn đẹp .phụ tùng nhập MỸ chính hãng 
giá 800k