ghidong hiệu CONTROL TECH của USA  đăng 27/11 
nhôm tâm 42mm  phụ tùng  nhập MỸ chính hãng 
đẹp 95%