líp 10  SHIMANO CS -5600 hàng chính hãng  
12/25  hàng nhập MỸ đảm bảo chất lượng  
giá 1 triệu 

 

 
   .