sang dĩa shimano DEORE  LX  
cổ 34.9  phụ tùng nhập MỸ chính hãng