đăng  9/11
tay thắng hiệu TEKTRO  con thằng lằng  
hàng nhập MỸ rất chất lượng , trầy nhẹ ko đáng kể  đẹp 90%
đt 0909355759 zalo huỳnh thanh