ghidong  nhôm   FORTE  precision 
tâm 40 mm  nặng 200g 
MAX .TORQUE BNm  , 80kgf  - cm/68in lbs  , hàng nhập MỸ đẹp 95%