ban ghidong  nhôm .  tâm 42 hiệu RITCHEY chính hãng 
nếu lấy pongtang thì  lấy .  pongtang size 10m tâm 
giá ghidong 800k 
giá pongtang 500k hiệu bontrager