Thích ○○○ 

Xe số 395, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. Honda CD125T , khung CD125T

Đăng lúc 23:10 15/03/2019 ○ Cập nhật lúc 23:10 15/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
Binhnguyen 59
Địa chỉ: binhnguyenmoto.com - Hải ngoại
Điện thoại: +8558838 
Xe số 395, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. 
Honda CD125T , khung CD125T-1303018 , giá $ 1.500usd( bao ship đến HN )
359920190215-010-01

359920190215-010-02

359920190215-010-03

359920190215-010-04

359920190215-020-01

359920190215-020-02

359920190215-020-03

359920190215-020-04

359920190215-030-01

359920190215-030-02

359920190215-030-03

359920190215-030-04

359920190215-040-01

359920190215-040-02

359920190215-040-03

359920190215-040-04

359920190215-050-01

359920190215-050-03

359920190215-050-04

359920190215-060-01

359920190215-060-02

359920190215-060-03

359920190215-060-04

359920190215-l-1

359920190215-r

359920190215-r-1


Ghi chú

website : binhnguyenmoto.com
fb binhnguyen moto
Mail : binhnguyen2007@ymail.com
ĐT +855.88.3879.111( có viper . zalo)

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo