Thích ○○○ 

Xe số 394, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. Honda FTR223 , khung MC34-1

Đăng lúc 22:19 15/03/2019 ○ Cập nhật lúc 22:19 15/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
Binhnguyen 59
Địa chỉ: binhnguyenmoto.com - Hải ngoại
Điện thoại: +8558838 
Xe số 394, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. 
Honda FTR223 , khung MC34-1402305 , giá $ 1.700usd( bao ship đến HN )
252820190215-b

252820190215-f

252820190215-l

252820190215-r

252820190215-t

252820190215-u


nearest petrol station around me
Ghi chú

website : binhnguyenmoto.com
fb binhnguyen moto
Mail : binhnguyen2007@ymail.com
ĐT +855.88.3879.111( có viper . zalo)

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo