Thích ○○○ 

Xe số 393, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. Honda PC50 , khung PC50-300

Đăng lúc 21:38 15/03/2019 ○ Cập nhật lúc 21:38 15/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
Binhnguyen 59
Địa chỉ: binhnguyenmoto.com - Hải ngoại
Điện thoại: +8558838 
Xe số 393, đang trên đường về từ Nhật . Về VN giấy a/e tự lo. 
Honda PC50 , khung PC50-3001147 , giá $ 1.600usd( bao ship đến HN )

034220190206-b-1

034220190206-f

034220190206-l

034220190206-r

034220190206-t

034220190206-u-1


Ghi chú

website : binhnguyenmoto.com
fb binhnguyen moto
Mail : binhnguyen2007@ymail.com
ĐT +855.88.3879.111( có viper . zalo)

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo