Rã thịt 67 sơn zin

Lh 0919851967


-Pp 4 món bao công chứng 12tr

-Gắp catte 8.5tr

-Bxl 6tr

-Cặp dè 14tr

-Trọn bộ phuộc trước ( chân, ty, lò xo, nhẫn,chảng 3, bàn thờ, tán cổ, tay thỏ ) 8t

-cặp bánh 1,7tr

-phuộc sau 1.4t

-yên 500k

-đèn pha, gáo choá,đồng hồ 1.7t

-kèn 6v kêu tốt 700

-pô 79 móc sắp tiếng 67 1.7t

-xinhan 1,4t

-trọn bộ gidong cùm 2t

-chống cốt chống 600

-gác chân chống nghiêng 400

- cần số 400, thắng 300, đạp 100

-Bxc số 5 trái ga 17 chưa phục hồi 2.4t

-đầu nòng CL70 4,5t

-dên CL70 900

-5 số 4tr

-nồi cá 2t5

-lửa 1t

-nồi CL70 2tr ( bao ko hú )


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời


Không có văn bản thay thế tự động nào.


Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, xe môtô, cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô, cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: thực vật


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: cỏ, giày, cây và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Không có văn bản thay thế tự động nào.


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: giày


Trong hình ảnh có thể có: ô tô


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời