Thích ○○○ 

Bán CL Benly 50cc

Đăng lúc 13:06 08/01/2019 ○ Cập nhật lúc 23:47 15/03/2019 ○ Đăng tại HCM
Viet Hoang 20
Địa chỉ: Tp Bac Hô - HCM
Điện thoại: 09787- 
báb CL Benly 50 máy móc xe chưa đụng còn nguyên jin như hình, ai cần liên hệ 09787-09787, tks phố
Ghi chú
Tk: Hoàng Vy Vy


STK : 0501000139313


NH Vietcombank CN HCM

5 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 14:52 09/03/2019  ○○○
Viet Hoang (20)
Địa chỉ: Tp Bac Hô
Điện thoại: 09787- 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cho lên
Cập nhật lúc 14:40 05/03/2019  ○○○
Nguyễn Thủy (41)
Địa chỉ: Hà Nội
Điện thoại: 09060 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Bác cho xin giá!
thanks
Cập nhật lúc 20:34 16/01/2019  ○○○
Viet Hoang (20)
Địa chỉ: Tp Bac Hô
Điện thoại: 09787- 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Up
Cập nhật lúc 20:29 16/01/2019  ○○○
Viet Hoang (20)
Địa chỉ: Tp Bac Hô
Điện thoại: 09787- 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Up
Cập nhật lúc 22:28 08/01/2019  ○○○
Viet Hoang (20)
Địa chỉ: Tp Bac Hô
Điện thoại: 09787- 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Up..up.
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo