Hàng nhà em lưu kho chưa sử dụng, còn dính dầu mỡ bảo quản mấy chục năm, chưa vệ sinh.