Bộ đũa xe đạp Đức còn lưu lại trong kho. Đủ bộ 36 lẻ 2 đôi.