Thích ○○○ 

Thông nhất cũ

Đã bán
Đăng lúc 19:31 11/02/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Đỗ bá hiển long 4
Địa chỉ: Kính nỗ, uy nỗ, đông anh, hà nội - Hà Nội
Điện thoại: 09672 
Thống nhất cũ như hình giá 500k bao ship cả nước việt nam.
Chữ ký
Đỗ Bá Hiển
Stk: 3140205054130 Agribank chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.,0961000015435 Vietcombank CN Đông anh, Hà Nội.
Hoặc: 711A42670697 Vietin Bank chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Sdt ll 0967 213 073.
Thanks.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo