Hàng xưa rất dày.khó kiếm cái thứ 2.hình như nhôm máy bay.dày 0,5 cm.trạm thủ công hình mỏ neo.