Giò xe đạp pháp.thập niên 1950.solidA made in france.700k