Đã bán 1 cái màu trắng mạ


 

 
 
 
 
 
Mới cũ ,có 2 cũ và 3 mới chưa dùng 
Tiệp và Nga,nhưng đều bơm kg thấy ta hơi,các bác về k tra lại
Bán cả 1,2tr tất cả

Có lẻ cái bơm nhôm 500k ,về k tra giúp em ,kg ra hơi