bơm xịn theo xe PORCHE CAYEN Đức - công suất lớn . Made in Austria . mới tinh chưa sử dụng
Tài khoản NGÔ THỊ THANH HẢI
0031000241422 VCB Hải phòng
2112205024405 AGRIBANK Hải phòng