Cặp loa tháo xe zin cho các bác gắn xe. Alo 0903.567895
* website : http://www.kyvatchientranh.com
* Mail: dzangdoco@gmail.com
* Tel: 0903.5.6789.5
* Chủ TK: NGUYỄN PHẠM ĐÌNH VĂN
* VIETCOMBANK DAKLAK - Số TK:0231.0000.222.05
* SACOMBANK DAKLAK - Số TK: 0500.166.333.45
* ĐÔNG Á BANK DAKLAK - Số TK: 01010.444.78
* VIETINBANK DAKLAK - Số TK: 711A.6520.3823
* VIETCAPITAL BANK DAKLAK - Số TK: 0077041003880
* EXIMBANK - Số TK: 2209.14849.270840
* BIDV : TK 31810000051049 - TP.HCM.