Mời các bác giao lưu can nhôm Liên Xô 20 lít mới tinh chưa dùng.

 Các bác thông cảm xem ảnh bị quay ngang

  Giá: 550k/cái (Bao ship)
Can "gù" bên phải dính 1 ít sơn bên ngoài, em chưa vệ sinh.
Cảm ơn các bác ghé xem, ủng hộ!

Sửa lần cuối lúc 14:34 12/12/2017 | Up 1 lần, lần cuối lúc 14:34 12/12/2017
NGUYỄN MINH QUANG TK VIETCOMBANK: 0541000187229
Mail: minhquang111981@gmail.com