Hàng xưa rất dày.khó kiếm cái thứ 2.hình như nhôm máy bay.dày 0,5 cm.trạm thủ công hình mỏ neo.

Sửa lần cuối lúc 21:37 14/07/2018 | Up 1 lần, lần cuối lúc 21:37 14/07/2018
kenny nguyen